دوشنبه, 07 بهمن 1398

کنفرانسها و همايشها

 

NMCE2016

NMCE2015

 

كارگاههاي مرتبط با كنفرانس NMCE 2016

KARGAHNMCE2016

 

پانزدهمين کنفرانس مهندسی پزشکی ايران 

پانزدهمين كنفرانس مهندسى پزشكى ايران (ICBME2008 )در تاريخهاى 24 و 25 بهمن ماه 1387 به ميزبانى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد برگزار مى گردد.

ادامه مطلب: پانزدهمين کنفرانس مهندسی پزشکی ايران

Imageسومین كنفرانس ملی و اولین كنفرانس بین المللی مقاوم سازی

حوزه(های) تحت پوشش: مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 20 مهر 1387 تا 22 مهر 1387
برگزار کننده: مركز ملی مقاوم سازی ایران – تبریز

پذیرش چکیده: 1387/1/31
پذیرش مقاله: 1387/4/31
نتیجه مقاله: 1387/5/31
ثبت نام: 1387/7/20

Imageهمایش توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شركتهای ایرانی

حوزه(های) تحت پوشش: علوم فیزیكی و مهندسی
تاریخ برگزاری : 16مرداد 1387 تا 17 مرداد 1387
برگزار کننده: گروه مطالعات توسعه توان صنعتی مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتی شریف – تهران

پذیرش چکیده 1387/2/20 :
نتیجه چکیده : 1387/2/31
پذیرش مقاله : 1387/4/15
نتیجه مقاله : 1387/5/1
ثبت نام : 1387/3/1

 

دومین كنفرانس داده كاوی ایران

حوزه(های) تحت پوشش: علوم كامپیوتر
تاریخ برگزاری: 1 آبان 1387 تا 2 آبان 1387
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیركبیر – تهران

پذیرش چکیده: 1387/3/31
نتیجه چکیده: 1387/4/31
پذیرش مقاله: 1387/5/31
نتیجه مقاله: 1387/6/31
ثبت نام: 1387/8/1