دوشنبه, 07 بهمن 1398

calendar2

تقويم آموزشى نيمسال دوم سال تحصيلى 94 - 93

 

انتخاب واحد

جمعه 03/11/93 لغايت جمعه 10/11/93

شروع كلاسها

شنبه 11/11/93

حذف و اضافه

سه شنبه 21/11/93 لغايت دوشنبه 27/11/93

پايان كلاسها در سال 93

پنجشنبه 28/12/93

شروع كلاسها در سال 94

شنبه 15/01/94

حذف اضطراری

لغايت پنجشنبه 17/02/94

پايان كلاسها

پنجشنبه 14/03/94

دریافت كارت ورود به جلسه امتحان

(از طریق سایت)

شنبه 09/03/94 لغايت شنبه 16/03/94

امتحانات

شنبه 16/03/94 لغايت يكشنبه 31/03/94

 

 

 

 

همكاري دانشجويان گرامي و رعايت دقيق مقررات ، بخشنامه ها و مفاد اين اطلاعيه ، دانشگاه رادر ارائه خدمات بهتر و ايجاد نظم و جلوگيري از مشكلات احتمالي ياري خواهد نمود

تذكر :انتخاب واحد خارج از اين برنامه امكانپذير نخواهد بود