دوشنبه, 07 بهمن 1398

 

تقويم آموزشى نيمسال تابستان سال تحصيلى 94-93

 

 

انتخاب واحد

پنجشنبه 28/03/94 لغايت دوشنبه 01/04/94

شروع كلاسها

دوشنبه 01/04/1394

پايان كلاسها

سه شنبه 27/05/1394

امتحانات

يكشنبه 01/06/94 لغايت يكشنبه 08/06/94

 

 

 

همكارى دانشجويان گرامى و رعايت دقيق مقررات ، بخشنامه ها و مفاد اين اطلاعيه ، دانشگاه رادر ارائه خدمات بهتر و ايجاد نظم و جلوگيرى از مشكلات احتمالى يارى خواهد نمود.

اداره کل آموزش دانشگاه