پنج شنبه, 03 بهمن 1398

اطلاعيه مهم

قابل توجه دانشجويان عزيز

بدينوسيله باطلاع مي رساند طبق مجوز رياست محترم دانشگاه به منظور راه اندازي سالن سرورها و مركز داده هاي دانشگاه ،

شبكه اصلي دانشگاه و سيستم هاي اتوماسيون ، مكانيزه و اينترنت از ساعت 16 عصر روز سه شنبه مورخ10/6/94  لغايت ساعت 18 چهار شنبه مورخ 11/6/94  قطع خواهد بود.

لذا خواهشمند است امور خود را (مراجعه به پورتال و يا قسمتهاي تابعه دانشگاه) بگونه اي برنامه ريزي نماييد تا با مشكلي مواجه نشويد.