سه شنبه, 01 بهمن 1398

آموزش دانشکده فني و مهندسي

inform_picقابل توجه دانشجويان محترم:

با توجه به منحل شدن كدهاي مشروحه ذيل هر چه سريعتر جهت مشخص شدن وضعيت دروس مربوطه به آموزش دانشكده مراجعه نماييد. عواقب عدم مراجعه بر عهده دانشجو خواهد بود.

آموزش دانشكده

24/7/91

ادامه مطلب: کد دروس حذف شده ترم اول سال تحصیلی 91-92

clockجدول زمان بندى حذف و اضافه دانشجويان دانشكده فنى و مهندسى

 

نيمسال اول 92 - 91

ادامه مطلب: جدول زمان بندى حذف و اضافه نيمسال اول 92 – 91

 tavajjohupdated

حذف و اضافه برای دانشجویان دارای شرایط خاص  در روزهای سه شنبه 25 و چهارشنبه 26/07/1391 تمدید شد

ادامه مطلب: تمدید مهلت حذف و اضافه ترم اول 91-92

زیر مجموعه ها

در اين مجموعه مى توانيد تقويم آموزشى هر نيمسال را مشاهده نماييد. ضمنا برنامه زمان بندى انتخاب واحد و حذف و اضافه نيز در اين قسمت قرار خواهد گرفت.