چهارشنبه, 09 بهمن 1398

آموزش دانشکده فني و مهندسي

tavajjohتمديد انتخاب واحدjadid2

بدينوسيله به اطلاع دانشجويانی كه انتخاب واحد نكرده اند و يا بعلت داشتن درس غير قطعی نتوانسته اند تاييد نهايی نمايند می رساند انتخاب واحد به مدت 48 ساعت از روز سه شنبه مورخ دوم اسفند ماه 90 تمديد گرديد.
ساعت شروع انتخاب واحد كما فی السابق براي دانشجويان مقطع كارشناسی 8 صبح و براي ساير مقاطع در دانشكده مهندسی ساعت 10 صبح می باشد

tavajjohقابل توجه دانشجویان عزیزtavajjoh

برنامه هفتگی گروه های مختلف در ادامه مطلب درج شده است. جهت اطلاع از ساعت تشکیل و مکان کلاس به این برنامه ها مراجعه نمایید.

با تشکر

آموزش دانشکده

 

ادامه مطلب: برنامه هفتگي گروههای مختلف دانشكده مهندسي

حذف و اضافه تمدید شداطلاعيه مهمحذف و اضافه تمدید شد

بدينوسيله به اطلاع كليه دانشحويان محترم می رساند طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه حذف و اضافه دانشجويان از تاريخ 26/07/90 لغایت 27/07/90 (سه شنبه و چهار شنبه) فقط برای دانشجويانی كه تاكنون موفق به حذف و اضافه در نيمسال اول 91-90 نشده اند تمديد گرديده است.

بديهي است تحت هيچ شرايطي ايام حذف و اضافه تمديد نخواهد گرديد .

 

اداره كل آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

زیر مجموعه ها

در اين مجموعه مى توانيد تقويم آموزشى هر نيمسال را مشاهده نماييد. ضمنا برنامه زمان بندى انتخاب واحد و حذف و اضافه نيز در اين قسمت قرار خواهد گرفت.