سه شنبه, 01 بهمن 1398

آموزش دانشکده فني و مهندسي

اطلاعیه

ارزشيابى اساتيد توسط دانشجو از طريق اينترنت

 ( نيمسال اول 90-89 )

ادامه مطلب: اطلاعيه ارزشيابى اساتيد توسط دانشجویان

جدول زمان بندی حذف و اضافه دانشكده مهندسی

 نيمسال دوم  89 – 88

 

رديف

روز

تاريخ

كارشناسي ناپيوسته

كارشناسي پيوسته

ساير مقاطع (ارشد و كارداني)

1

شنبه

08/12/88

ورودي 85 و ماقبل

ورودي 84 و ماقبل

ورودي 84 و ماقبل

2

يكشنبه

09/12/88

ورودي 86

ورودي 85

ورودي 85

3

دوشنبه

10/12/88

ورودي 87

ورودي 86

ورودي 86

4

سه شنبه

11/12/88

ورودي 88

ورودي 87

ورودي 87

5

چهارشنبه

12/12/88

------

ورودي 88

ورودي 88

6

پنجشنبه

13/12/88

همه ورودی ها

همه ورودی ها

همه ورودی ها

 

ساعت شروع انتخاب واحد كارشناسی از 8 صبح الي 8 صبح روز بعد خواهد بود و براي مقطع كاردانی و کارشناسی ارشد از ساعت 10 صبح الی 10 صبح روز بعد خواهد بود .

tavajjoh
به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند صدور كارت ورود به جلسه امتحان پايان ترم از نيمسال دوم 89-88 به صورت اينترنتی می باشد. لذا لازم است از تاريخ 08/03/89 لغايت 27/03/89 به سايت دانشگاه مراجعه و نسبت به چاپ كارت ورود به جلسه اقدام نماييد.

ياد آوري مهم: براي دانشجوياني كه وضعيت آنها اشكال دار است صدور كارت امكان پذير نبوده و بايستي به قسمت مربوطه مراجعه و سريعا نسبت به رفع اشكال اقدام نمايند.

اداره كل آموزش دانشگاه

زیر مجموعه ها

در اين مجموعه مى توانيد تقويم آموزشى هر نيمسال را مشاهده نماييد. ضمنا برنامه زمان بندى انتخاب واحد و حذف و اضافه نيز در اين قسمت قرار خواهد گرفت.