پنج شنبه, 29 شهریور 1397

قابل توجه كليه دانشجويان 

دانشكده هاي مهندسي و مجتمع علوم انساني

بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به برگزاري مصاحبه دكتري تخصصي سال 97، دانشكده مهندسي از تاريخ 97/4/20 لغايت 97/4/23 و مجتمع علوم انساني از تاريخ 97/4/20 لغايت لغايت 97/4/22 تعطيل است. 

 اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي 

توجه: دانشجويان گرامي كليه امور مربوط به انتخاب واحد را در روز سه شنبه 19 تيرماه انجام دهيد زيرا از ورود دانشجويان به داخل دانشكده جلوگيري مي گردد.