یکشنبه, 03 تیر 1397

قابل توجه دانشجويان گرامي دانشكده مهندسي

پيرو اطلاعيه معاونت محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي به اطلاع مي رساند:

روزهاي چهارشنبه 96/3/24 و يكشنبه مورخ 96/3/28 مصادف با 19 و 23 ماه مبارك رمضان كليه امتحانات اين ايام در تمام بازه ها با يك ساعت تاخير برگزار مي گردد. 

                                                                                                                                      آموزش دانشكده مهندسي