یکشنبه, 29 مهر 1397

برگزاري جلسه شوراي آموزشي دانشكده مهندسي با حضور مدير كل محترم امور آموزشي و تحصيلات تكميلي جناب آقاي دكتر نبوي به منظور هم انديشي در جهت بهبود فرآيندهاي آموزشي

IMG 20171031 083751

IMG 20171031 083753

IMG 20171101 060903

IMG 20171031 083757