چهارشنبه, 21 آذر 1397

گروه بزرگ پاسخگويي و  پيگيري مشكلات دانشجويان دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

با حضور رياست دانشكده و معاونين و مسئولين  

لطفا آداب را رعايت فرماييد.

https://t.me/joinchat/BXFx10Alpz77VoUQVaKueA