چهارشنبه, 21 آذر 1397

با توجه به درخواست دانشجویان محترم و با تصویب هیأت اجرایی کنگره ICTCK 2018 زمان ارسال مقالات تا 5 دیماه 1396 تمدید شد.

IMG 20171215 104100