چهارشنبه, 21 آذر 1397

برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار python در چهارمين كنگره بين المللي فن آوري، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018) دوشنبه 2 بهمن 1396

IMG 20171224 174910