پنج شنبه, 29 شهریور 1397

برگزاري كارگاه تخصصي Embedded System Design Flow on Zynq using Vivado در كنگره ICTCK 2018 يكشنبه 1 بهمن1396

 

IMG 20171224 174903