پنج شنبه, 02 آذر 1396

30 مرداد ماه بازديد هيأت محترم عراقي متشكل از رياست محترم دانشگاه كربلا جناب آقاي دكتر سعدي به همراه معاونين و فرماندار محترم دانشگاه كربلا جناب آقاي دكتر منكوشي از دانشكده مهندسي انجام پذيرفت.

گزارش تصويري

جهت اطلاع از آخرين اخبار اساتيد و دانشجويان دانشكده مهندسي به كانال تلگرام دانشكده مراجعه نمائيد.

 

https://telegram.me/eFiaum