سه شنبه, 01 بهمن 1398

انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده مهندسي شروع شد.

معاونت پ‍ژوهشي دانشكده مهندسي ضمن اعلام اين خبر افزودند. دانشجويان عزيز با مراجعه به پور تال خود نسبت به انتخاب كانديداي اصلح اقدام نمايند. لازم به ذكر است اين انتخابات به مدت پنج روز از تاريخ يكم تير ماه 1395 برگزار خواهد شد.