پنج شنبه, 03 اسفند 1396

آخرين مهلت دريافت فرمهاي پژوهانه اعضاي محترم هيأت علمي دانشكده روز سه شنبه 31 مرداد مي باشد، در صورت نياز به دريافت فرم خام، با مدير محترم گروه تماس بگيريد.

دبيرخانه جشنواره بين المللي آخرين زمان ارسال طرح ها و ثبت نام الكترونيكي را اعلام كرد.

دبيرخانه جشنواره بين المللي خوارزمي به اطلاع پژوهشگران، نوآوران، فناوران، كارآفرينان، صنعتگران، نخبگان و صاحبان انديشه مي رساند مهلت ارائه طرح و ثبت نام الكترونيكي و ارسال مدارك در سي و يكمين جشنواره بين المللي خوارزمي تا پايان شهريور 1396 است.

علاقمندان مي توانند طرح هاي خود را در قالب 18 گروه تخصصي و در 4 محور پژوهش هاي بنيادي، پژوهش هاي كاربردي، طرح هاي توسعه اي، نوآوري و ابتكار به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند. 

متقاضيان براي اطلاع از گرايش ها مي توانند به پايگاه اطلاع رساني www.khwarizmi.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام الكترونيكي در سامانه جامع جشنواره هاي خوارزمي - جشنواره بين الملي خوارزمي اقدام كنند. 

kharazmi966

اساتيد محترم تا 22 تيرماه مهلت دارند تا نمرات خود را قطعي نمايند.

همچنين اعلام نمرات كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي تا 96/6/15 تمديد گرديد.