چهارشنبه, 23 آبان 1397

برگزاري كارگاه تخصصي Embedded System Design Flow on Zynq using Vivado در كنگره ICTCK 2018 يكشنبه 1 بهمن1396

 

IMG 20171224 174903

برگزاري كارگاه تخصصي Mininet در چهارمين كنگره بين المللي فن آوري، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018) سه شنبه 3 بهمن 1396

 

IMG 20171224 174907

برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار python در چهارمين كنگره بين المللي فن آوري، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018) دوشنبه 2 بهمن 1396

IMG 20171224 174910

با توجه به درخواست دانشجویان محترم و با تصویب هیأت اجرایی کنگره ICTCK 2018 زمان ارسال مقالات تا 5 دیماه 1396 تمدید شد.

IMG 20171215 104100