پنج شنبه, 30 شهریور 1396

كسب مقام دوم تيم رباتيك دانشگاه آزاد اسلامي مشهد را در سومين دوره مسابقات رباتيك خيام در دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور را تبريك عرض مي كنيم .

اعضاي تيم : 1- سيد رحيم جبرئيلي 2- اميررضا قربانعلي زاده سودمند 3- اميررضا الستي 4- فريبا سادات فيض

  5- دلارام يزداني 6 - بيتا فاطمي پور و مربي تيم آقاي حميد داوودي شانديز

دانشكده مهندسي