سه شنبه, 01 بهمن 1398

اخبار

جلسه ديدار اعضای شورای آموزشی و پژوهشی دانشكده مهندسی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با جناب آقای دكترشيخ الاسلامی سرپرست اين دانشگاه  روز گذشته در سازمان مركزی

ادامه مطلب: گزارش تصويرى - ديدار اعضاى شورای آموزشی و پژوهشی دانشكده با ریاست دانشگاه

مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايی خراسان رضوی از طراحی و ساخت دستگاه شناسائی و كنترل پديده كاويتاسيون در پمپ های گريز از مركز در اين شركت در قالب طرح پژوهشی خبر داد.

اين طرح پژوهشی در سطح ملی بوده و توسط مهندس محمد حسن زوار و دكتر مرتضی سعادت طرقی و دكتر سيد محمود ابوالحسن علوی و با همكاری شركت آب و فاضلاب روستايی خراسان رضوی انجام شده و هم اكنون در مرحله ثبت اختراع می باشد.

از فرمایشات گهر بار امام علی (ع)

به احترام پدر و معلمت به پاخیز، هرچند فرمانروا باشی

 roze_pedar01