سه شنبه, 01 بهمن 1398

اخبار

بدینوسیله کسب درجه دانشیاری را به آقایان دکتر محمدعلی خلیل زاده (معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی) و دکتر سعید راحتی (عضو محترم هیئت علمی گروه برق) تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون این عزیزان را از خداوند متعال خواستارم

دکتر محمدرضا ناصری - رئیس دانشکده فنی و مهندسی

بازديد علمی جمعی از اساتيد گروه كامپيوتر- نرم افزار دانشكده مهندسی به همراه رياست و معاونت پژوهشی دانشكده مهندسی از نيروگاه سيكل تركيبی شيروان

تاريخ بازديد: 06/03/1392

مكان: نيروگاه سيكل تركيبی شيروان

هدف از بازديد: آشنايی با فرايند توليد برق در نيروگاه سيكل تركيبی، بررسی طرح ها و ظرفيتهای پژوهشی مورد نياز صنعت برق.

ادامه مطلب: بازديد علمی جمعی از اساتيد گروه كامپيوتر- نرم افزار